E Arşiv ve E Fatura Farkları Nelerdir?

E fatura işlemleri gün geçtikçe önem arz etmekte ve süreci ilerletmede ön plana çıkmaktadır. Logo yazılım ile e fatura süreci kullanıcılarımızı istenen başarıya ulaştırmaktadır. Logo yazılım e devlet çözümleri ile işlemlerinize hız ve verimlilik katmakta, tasarrufu ön planda tutarak verimlilik esaslı ilerleme göstermektesiniz.

Ancak e fatura ve e arşiv birbirinden farklılıklar barınsa da benzer nitelikleri ile aynı anlamda kullanılabilmektedir. Ayrıştırmak ve net bilgi sunmak adına bu farklara değinelim;

 

E Fatura Nedir? Avantajları Nelerdir?

Logo yazılım ve e fatura çözümü ile elektronik ortamda fatura oluşumunu sağlamak ve iletimini yapmak mümkündür. İşlemleriniz süreç içerisinde kolay ve verimli bir biçimde ilerleme göstermektedir. E fatura online platformlar üzerinden hazırlanabilmekte ve iletimi de kolayca kurulabilmektedir. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olan e fatura ile zaman ve mekan fark etmeksizin işlemlerinizi ilerletmeniz adına oldukça elverişlidir. 

Daha önceden gönderilmiş olan faturalarınızı tekrar inceleyebilir, üzerinde değişimler sağlayarak iletimini tekrar sağlayabilirsiniz. 

 

E Arşiv Nedir? Avantajları Nelerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş olacak olan standartlara uygun biçimde düzenlemesi sağlanan faturaların elektronik ortama getirilmesi, gerekli niteliklerce korunması ve elektronik ortamda raporlanarak saklanmasını içeren hizmettir. Depolama alanına getirdiği avantajlar ile fiziksel bir mekân sınırlamasını ortadan kaldırmaktadır. 

Maliyeti düşürmekte ve depolama alanlarını online ortama taşıyarak elverişli hale getirmektedir.

 

Arasındaki Farklar Nelerdir?

Vergi Usul Kanunu VUK 509  hükümlerine bakıldığında e arşiv kullanıcısı olabilmek için belirli nitelikler gerekmektedir. Bu niteliklerden en önemlisi e fatura kullanıcısı olma zorunluluğunun olmasıdır. 

E arşiv ve e fatura birbirlerine destek olarak ilerleyen entegre çözümlerdir. Faturaların oluşturulup sağlıklı ve güvenli bir şekilde saklanmasına yardımcı olunmaktadır.

Elektronik fatura ve e arşiv entegrasyonu kurulmasının ardından elektronik fatura kullanmayan müşterilerinize de e arşiv fatura gönderiminiz mümkün olmaktadır.

 

E Arşiv Fatura Nedir?

E arşiv fatura uygulaması içeriğinde ise, elektronik ortamda oluşumu sağlanan fatura alıcısına kağıt olarak iletimi sağlanan veya elektronik ortamda iletilen şekli aslını oluşturmaktadır. Düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-arşiv izni alan mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları faturayı, elektronik ortamda muhafaza edebilmektedirler.

Paylaş: