Logo GO 3 Genel Kullanım

GO3 kısayolu tıklanarak programa giriş penceresi açılır. Çarpı işaretine Logo Go 3 basılarak giriş ekranından çıkılabilir.

GO 3 Kullanımı Nasıl Olmaktadır?

Kullanıcı kodu, şifresi,firma seçimi yapıldıktan sonra ok işareti Logo Go 3 tıklanarak programa giriş yapılır.


Logo GO 3


GO 3 programına giriş yapıldığında Logo Video ekranı açılarak ürün hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. "Bu videoyu bir daha gösterme" check inin seçilmesi ile programa girişte videonun açılması engellenebilir.
Logo Video gösterimi sonrasında öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 5 adet öndeğer masa üstü önerilir:
Logo Go 3

 • Gene
 • Satış Uzmanı
 • Finans Uzmanı
 • Muhasebe Uzmanı
 • Depo Sorumlusu
 • Hepsi

Burada seçimi yapılan role bağlı olarak oluşturulan öndeğer masaüstü yüklenir.

İstenirse bu masaüstü kullanılabilir,eklemeler yapılabilir ya da yeni bir masaüstü oluşturulabilir.

Öndeğer masaüstü seçim yapıldıktan sonra "Bu iletiyi bir daha gösterme" seçeneği tıklanarak programa her girişte ekranın gelmesi engellenebilir.Seçilmez ise programa yeniden giriş yapıldığında öndeğer masaüstü seçim ekranı tekrar gelerek seçim yapılması istenir ve yapılan seçim sonrasında önceki girişte oluşturulan masaüstleri silinir.


Logo Go 3


Logo Video gösterimi ve Masaüstü seçimi sonrasında Tanıtım turu açılmaktadır. İstenirse Tanıtım turu kapatılabilir. Tanıtım turuna İşlemler / Diğer menüsü altından tekrar ulaşılabilir.
Öndeğer masaüstü için Depo sorumlusu seçildiğinde öndeğer masaüstünde;

 • Satınalma ve Satış irsaliyeleri Listeleri
 • Satınalma ve Satış Spariş Listeleri
 • Diğer Stok Fişleri Listesi
 • Stok kartları Listesi
 • Birim Setleri Listesi
 • Stok Ambar Durum Raporu
 • Yeni Mal Alım İrsaliyesi / Yeni Toptan Satış İrsaliyesi
 • Yeni Satınalma Siparişi / Yeni Satış Siparişi
 • Ayrıntılı Satınalma Siparişi Dökümü
 • Uygulamalar


İçeren öndeğer masaüstü ile birlikte Hızlı Erişim, Nakit Durumu ve Hesap makinesi yüklenmektedir.

Diğer masaüstlerine geçiş için ekranın ortasında bulunan Logo Go 3  artı butonu kullanılır.

Öndeğer masaüstlerine ya da yeni oluşturduğunuz masaüstüne dilediğiniz modül ve / veya alt menü seçeneğini eklemek için tüm mödüllerin bulunduğu ekrana, sol alt kısımda yer alan artı butonu Logo Go 3 ile ya da sağ mause masaüstü seçeneği kullanılarak ulaşılabilir.Bu ekrandan dilediğiniz modülü ya da modül içeriğini ( Hareket / Kart / Rapor / İşlem) masaüstünüze sürükleyerek ya da sağ tuş menüsünde yer alan "Kısayol Ekle" ile ekleyebilirsiniz.

Logo Go 3


Eklenti Listesi 

Masaüstünde sağ üst kısımda yer alan artı seçeneği tıklandığında ekrana Eklenti Listesi penceresi gelir. Bu pencereden programda extra olarak kullanmak / görmek istediğiniz uygulamacıkları masaüstüne taşıyabilirsiniz. Masaüstüne taşıyabileceğiniz eklentiler:

 • ·        Hızlı Erişim
 • ·        Hesap makinası
 • ·        Finansal durum
 • ·        Nakit durumu
 • ·        Alacak durumu
 • ·        Borç durumu
 • ·        Çalışma tarihi sabitle
 • ·        Kayıt geçişleri
 • ·        Firma / Dönem / Veritabanı Bilgileri


Masaüstüne taşıyacağınız eklenti için Kullanımda check i işaretlenmelidir.

Eklediğiniz eklenti kısayolunu kaldırabilirsiniz. 

Logo Store ' dan yükle seçeneği ile Logo Store üzerinden satışı yapılan ürünlerin programa yüklenmesi planlanmaktadır.

Logo Go 3


Yeni Masaüstü Ekleme
Yeni masaüstü eklemek için ekranın ortasında bulunan artı Logo go 3 butonu tıklanmalıdır.
Açılan "Yeni masaüstü ekle" Logo Go 3 butonu seçilerek gelen pencerede yeni masaüstü için bir ad verilerek Tamam
butonuna basılır. Boş masaüstü oluşur.Boş masaüstüne sol alt köşede bulunan artı Logo Go 3 butonu ile ya da sağ mause masaüstü seçeneği kullanılarak açılan pencereden sürükle bırak ile yöntemi ile istenilen kısayollar eklenir.

Eklenen kısayol üzerinde sağ mause ile Kısayolun adı değiştirilebilir, kısayollara Kısayol tuşu ataması yapılabilir.

Oluşturulan masüstleri ekranın ortasında bulunan artı Logo Go 3 butonu seçilerek görülebilir ve istenilen masaüstüne geçiş yapılabilir.

Aşağıdaki örnekte; 3 masaüstü oluşturulmuştur.

1.Masaüstü: Stok işlemlerim (ön değer), 

Logo Go 3


2.Masaüstü: Sadece muhasebe modülünün eklenerek oluşturulduğu Muhasebe masaüstü.

Logo Go 33.Masaüstü: Kasa, banka, çek ve senet ile cari hesap eklenerek oluşturulan Finans masaüstü.

Logo Go 3

Masaüstü kısayolunun adını değiştirmek için ilgili kısayol üzerinde bulunan Logo Go 3 ayarlar butonu kullanılır.Çalışılan masaüstünün adı ise solt alt köşede bulunan masaüstü adı tıklanarak değiştirilebilir.

Logo Go 3


Logo Go 3


Masaüstü kısayolunda bulunan eksi Logo Go 3 butonu seçilerek eklenen masaüstü silinebilir.

Logo Go 3


Masaüstü silinsin mi? Mesajına Tamam seçilerek ilgili masaüstü kaldırılabilir.


Logo Go 3


Masaüstünde bulunan bir kısayol ise sağ mause Kısayolu sil seçeneği ile ya da çöp kutusuna sürüklenerek silinebilir.

Masaüstü Yerleşiminin Başka Kullanıcıya Kopyalama

Bir kullanıcı için oluşturulan masaüstü yerleşim dizaynı, başka kullanıcının masaüstüne yüklenebilir.

Masaüstünde sağ mause Yerleşimi Kaydet seçeneği ile masaüstü yerleşim dizaynı xml uzantılı dosya olarak kaydedilir.

Logo Go 3

İçeri alacağımız diğer kullanıcı ile programa giriş yapılır. Masaüstünde sağ mause Yerleşimi Yükle seçeneği ile daha önce tanımlanan tüm masaüstleri silinerek yeni yerleşim dizaynı ile masaüstleri içeri alınır.

Go3 Hızlı Erişim Nasıl Mümkündür?

GO3 ürününde çok sık kullanılmayan ve masaüstüne eklenmemiş işlemlere, Hızlı Erişim özelliği ile kolay şekilde browser açılmadan ulaşılması sağlanmaktadır.

Hızlı erişim penceresi, Eklenti Listesi nden eklenebilir.


Logo Go 3


GO3 ürününde programa giriş yapan Kullanıcının resmi eklenebilir.Bunun için başlat çubuğunda yer alan kullanıcı resmi tıklanarak gelen pencerede resim dosyasının yolu gösterilir.Tamam butonuna basılarak kullanıcı resmi eklenir.


Logo Go 3

 

Sanal Klavye Kullanımı
GO3 ürününde sanal klavye kullanılabilir. Başlat çubuğundaki klavye butonu seçilerek sanal klavye kullanıma açılır.

Logo Go 3

Programı kapatmadan diğer uygulamalara geçiş yapmak için sol üst köşede bulunan minimize butonu kullanılarak program başlat alınabilir.

Logo Go 3


GO3 ürününde başlatçubuğundaki pencere butonu tıklanarak açık olan pencereler görülebilir.

Logo Go 3

 

Paylaş: