E-Arşiv Fatura

E arşiv fatura; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınca ortaya konulan standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulup düzenlenmesi, elektronik ortamda korunması, ibrazı ve raporlama sürecini kapsayan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. E defter ve e fatura sorgulama sistemleri ile desteklenerek daha işlevsel hale gelmektedir. Logo yazılım ile kullanıcılar işlemlerini mobil cihazlardan giriş yaparak uygulamakta ve yeri geldiği vakit de revize ederek düzenleyebilmektedir.

E arşiv fatura sistemini kullanmak isteyen mükelleflerin öncelik olarak e fatura uygulamasına kayıtlı olması gerekmektedir. Aksi halde avantajlarından mahrum kalacaklardır. Faturalar elektronik ortamda oluşturulabilmekte ve düzenlenebilmektedir.

E Arşiv Fatura Farklılıkları Nelerdir?

 

E arşiv fatura ve e fatura birbirine benzemekle beraber bazı farklılıkları da içermektedir. Bu durum aşağıdaki şekilde ifade edilebilmektedir;

 • E fatura mükellefi olan şirketler arasında elektronik platformda fatura gönderilip alınmasına yardımcı olan elektronik fatura türüdür.

 

 • 421 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliği aracılığı ile bazı kurumlara e-fatura kullanımı konusunda zorunluluk getirilmiştir. Bu zorunluluk etmenleri her sene Gelir İdaresi Başkanlığı'nın düzenldiği tebliğlerle güncel tutulmaktadır.

 

 • Kullanımı zorunlu olsa da olmasa da, isteyen her firma e-faturaya geçme imkanı elde etmektedir. Dilerse e-arşiv fatura da kullanmaya başlayabilmektedirler. E arşiv fatura ile birlikte bütün müşterilerine elektronik ortamda fatura kesebilmektedirler.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı, e-faturaların gönderilip alınmasına olanak veren gönderim merkezini bünyesinde tutmaktadır.

 

 • E arşiv fatura, e fatura sisteminde yeri olmayan şirketler veya son kullanıcılara elektronik ortamda fatura gönderilmesine olanak sağlayan elektronik fatura türü olarak adlandırılmaktadır.

 

 • Öncelik olarak, cirosu belirli bir tutarın üst kısmında yer alan e ticaret sitelerine zorunlu tutulmaktadır.

 

 • Dileyen her firma e arşiv fatura da tercih edebilmektedir fakat kullanabilmek için öncelikle e fatura sistemine dahil olunması gerekmektedir.

 

 • Gelir İdaresi Başkanlığı’na aylık olarak e arşiv faturaların raporlamasını  yapılarak sunulması gerekmektedir. Yüksek hızda fatura oluşturma ve gönderme imkanları sunarak müşterilerine kolaylıklar vermektedir. Uygulamanın işlevselliğini arttırarak tercihini yükseltmek amaç edinilmektedir.

 

 

E Arşiv Fatura Sorgulama

 

 • Sorgulanan faturanın e arşiv uygulaması çerçevesinde olup olmadığının sorgulanması önemlidir.
 • Faturayı düzenlemiş olan mükellefin tc kimlik numarası bilgilerinin doğru girilmesine dikkat etmek gerekmektedir.
 • Fatura numarasına dikkat ederek dikkatli bir şekilde sisteme kayıt ettirmek gerekmektedir.
 • Fatura için ödenecek tutar ve genel toplam tutar arasında farklar yer almaktadır. Fatura tutarının ve kuruşların doğru girildiğinden emin olmak gerekmektedir.
 • Güvenlik kodunu dikkatli bir şekilde giriniz.

 

Logo yazılım hizmetleri kullanıcıların üstün yararını gözeterek oluşturulmuştur. Logo tiger 3, logo enterprise gibi hizmetler hızlı ve etkili çözüm önerileri ile işlemlerin ilerletilmesine olanak verirken e defter uygulaması sistemde kayıtlı verilerin analizine yardımcı olmaktadır. Diğer bir ifade ile logo yazılım e flow sistemi gibi pek çok sistemler süreç boyunca kullanıcıların işlemlerini yürütmelerine destek olmaktadır.

Paylaş: