Logo Yazılım Dijital Dönüşüm Avantajları
 
Logo yazılım dijital dönüşüm ofisi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan ofisler tanımına uygun düzenlemeler ile desteklenmektedir. Logo yazılım çözümleri pek çok alanda kullanıcılarına destek vererek süreçlerini başarılı bir şekilde ilerletmesine olanak sağlamaktadır. Ekol yazılım ve danışmanlık hizmeti çözüm ortağı logo yazılım e fatura çözümü ile işletmelerin veri kaybını korumakta ve hızlı iletim ve depolama sunarak veri korumasına olanak vermektedir. Dijital dönüşüme katkı sağlamak için gerekli çözüm önerilerini sunan logo yazılım olarak “logo yazılım dijital dönüşüm ofisi avantajları”nı sizlere sunmaktayız.

Dijital Dönüşüm Ofisi Ne Amaç İle Kullanılır?

Dijital dönüşümler yalnızca teknolojik yatırımları kapsamamaktadır. Yeni yapılacak çalışmaların birbirine olan entegrasyonunu kurmak esastır. Logo yazılım çözümleri ile e dönüşüm entegre halinde olabilmektedir.  E devlet, e ihracat ve e arşiv gibi çözümler ile desteklenebilmektedir. Görevleri şu şekilde ifade edilebilmektedir;
  1. Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmiş olan politika, amaç ve programlar çerçevesinde hareket ederek dijital dönüşümleri desteklemek.
  2. Tüm sistemi kurmak amacı ile kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini kurmak ve etkileşimlerini düzenlemek.
  3. Görev tanımına uygun olan tüm projeleri değerlendirerek Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na görüş bildiriminde bulunmak. Yeni gelişmeleri takip etmek.
  4. Bilgi güvenliğini arttırmak ve devamını sürdürmek.
  5. Veri analizleri yapmak, gelişmiş çözümleri etkin bir şekilde değerlendirmek ve kullanımına yönelik stratejiler geliştirmek.
  6. Kamuda gelişmiş analizleri ön plana alarak yapay zeka uygulamalarına öncülük etmek ve koordinasyonu sağlamak.
  7. Farkındalık oluşturmak ve kullanıma yönelik stratejiler kurarak projeleri desteklemek.
  8. Devlet teşkilatı kapsamında ye alan kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilat birimlerinin elektronik ortamda tanınması ve paylaşımının sağlanmasına yönelik çalışmaları düzenlemeye çalışmak.
 
 

Paylaş: