e-fatura
 
E müstahsil makbuzu , defter kaydı yapan çiftçi ve toptancıların defter tutmayan çiftçilerden satın aldığı ürünlerin karşılığında düzenleme durumunda oldukları ticari belgedir. GİB tarafından belirtilmiş olan hüsuslara göre müstahsil makbuzu hazırlanmaktadır. Düzenleme, saklama ve iletim aşamalarında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen hususlar ele alınmaktadır. E makbuz kağıt ile aynı hukuki değeri taşımaktadır.
Ekol bilişim ve danışmanlık hizmetleri çözüm ortağı olan logo yazılım e müstahsil makbuzu ile kullanıcılarına pek çok avantaj sunmaktadır.
 

Müstahsil Makbuzu Hizmetinden Nasıl Yararlanabilirim?

  1.  GİB e fatua 
  2.  Entegrasyon Yöntemi 
  3.  Özel Entegratör (emikro.com.tr) seçeneklerinden birini seçerek işlemlere başlayabilmektesiniz. Kulanmaya başlamak için yapmanız gerekenlerle ilgili Aktivasyon Adımları bölümünden yararlanmanız mümkündür.
 

E Müstahsil Makbuzu Nasıl Düzenlenir?

 
Makbuzun az bir nüsha kağıt çıktısı alınmalı ve çıktının her iki tarafında ıslak imza ile imza yer almalıdır. Satıcı çiftçiye verilerek çiftçi tarafından kağıt ortamda ve tüccar nüshası ise elektronik sertifika ile imzalı olarak elektronik ortamda koruma altına alınmalıdır. Müstahsil makbuzu hakkında tüm detaylı bilgilendirmeler Madde 235’de yer almaktadır. 
E müstahsil makbuzunda;
Belgenin tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası 
Malı satan çiftçinin adı, soyadı, TCKN TC Kimlik Numarası ve ikametgah 
Malı satın alan tüccar veya çiftçinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, VKN Vergi Kimlik Numarası ve adresi 
Satın alınan malın cinsi, miktarı, bedeli, vergi ve varsa diğer kesintiler tutarı yer almalıdır.
Bunların dışında, mükellefler bu zorunlu bilgilere ek olarak, ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebilmektedir.
 

E Müstahsil Makbuzu Avantajları Nelerdir?

Kağıt fatura ile aynı geçerliliğe sahip olmakta ve dijital ortamda sunulduğundan ötürü çevre dostudur.
Verileri saklamak ve istenildiği zaman istenildiği tarihten geri getirmek olanaklı olmaktadır.
Veriler kontrol altında tutulmaktadır.
Veriler üzerinde değişimler yapılarak revize edilebilmektedir.
Bu uygulamaya dahil olacak mükelleflerin uygulamayı kullanmak adına e fatura, e arşiv ve e defter hizmetlerine de başvurmaları gerekmemektdir. Fakat bu hizmetleri de tercih etmeleri işlemlerini daha hızlı ve entegre bir biçimde sürdürebilmeleri açısından önerilmektedir. Böylece işletmeler geniş platformlarca etkileşim kurabilmektedir. Sistemler dijital ortamda işlemlerini sürdürme imkanı elde etmektedir.

Paylaş: