E-Arşiv

E arşiv fatura, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde kâğıt ortamında düzen oluşturmak, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğunda olan faturanın, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan koşullara uygun olarak elektronik ortamda düzeninin oluşturulması ve ikinci nüshasının elektronik ortamda korunması ve ibraz edilmesine imkân veren uygulamaya verilen isim olarak karşımıza çıkmaktadır.  E fatura  kapsamı dışında yer alan firma veya tüketici pozisyonundaki kişilere hazırlanan faturaların da elektronik ortamda düzenlenerek düzenlenmesi durumuna ve ikinci nüshasının elektronik olarak koruma ve ibraz edilmesine imkan sunmaktadır.

Oluşturulan uygulamadan etkili bir biçimde yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile oluşturulan e fatura sorgulama uygulamasına kayıtlı olmaları önem gerektiren etmenlerdendir. E arşiv ve e defter uygulamalarının da tercihi ile kullanıcılara geniş imkanlar sunmaktadır.

E Arşiv Uygulaması Özellikleri

Logo yazılım e arşiv fatura, fiş ve faturalarını çok sayıda kullanıcıya ulaştırma yükümlülüğünde olan  firmaların operasyonel olan çalışma yüklerini en aza indirmelerine yardımcı olacak olan temel uygulamalar arasında yer almaktadır. Yüksek hızda fatura oluşturma ve gönderme olanağı sunmak müşterilerine kolaylıklar sunmaktadır. Uygulamanın işlevselliğini arttırarak tercihini yükseltmek amaçlanmaktadır.

E Arşiv Fatura Avantajları

Logo e arşiv fatura aracılığı ile müşteriler verilerine en hızlı ve kolay biçimde ulaşmaktadırlar. İstenilen zamanda istenilen duruma erişim sağlamak mümkün olmaktadır. Yalnızca güncel faturaların değil geçmişte kalmış uygulamaların da tespit edilmesi sağlanmaktadır. Böylece fatura kayıplarının önüne geçilerek süreç kontrol altında tutularak ilerlemektedir.

Logo yazılım e arşiv fatura uygulaması iş gücü, fatura arşivleme ve kağıt fatura gönderim maliyet düzeyinde azalmalar içermektedir. Maliyetlerde düzen oluşturmaya ve kullanıcılara uygun olan problemlerin çözümlerine de yardımcı olarak süreç içinde aktif ilerleme kaydetmesine katkı vermektedir. Tasarruf düzeninin oluşturulmasında gerekli etki sahibi olarak uygun sürecin ilerlemesine katkı verilmektedir. Logo tiger 3 ve logo tiger 3 enterprise ile bütünleşik yapıda olmaktadır.

ERP (kurumsal kaynak planlama) , işletmelerin sahip olduğu tüm insan, fiziksel ve finansal kaynakların bir araya toplanarak uçtan uca iletimine ve verimli olarak kullanımına katkı sağlamak  ya da desteklemek için gelişim gösteren sistem ve yazılımların genel olarak ismidir. Logo e arşiv fatura uygulaması, işletmelerinizin süreçlerine ve kullanılan ERP sorun çözümlerine kolay ve hızlı bütünleşme olma nitelikleri taşımakta ve kullanıcılara geniş tercih imkanları sunarak süreç boyunca rahat hareket etme imkanı vermektedir.

 

Paylaş: