E-Defter

Logo yazılım e defter,  kanunlar gereğince kayıt altında olması zorunlu olacak olacak olan yevmiye veya büyük kayıtların dijital ortamda saklanması, maliyeye elektronik imza ile berat verildiği sistemlere verilen isimdir. Saklanması gerekli olacak olan tüm kayıtlar standart bir xml formatı ile düzenlenmektedir. Bu uygulama ile birlikte daha hızlı ve düzenli bir denetim kurulması sağlanmıştır. E defter formatını tercih eden firmalar, kağıt ortamında defter tutularak ve daha tasarruflu sistemlerin kurulmasına yardımcı olarak düzen kurmayı amaçlanmaktadır. İşletmeler e defter sistemini tercih etmeye başladıkları tarih boyunca fiziksel defterleri için kapanış tasdiki yaptırmaları gerekli olmaktadır. E arşiv uygulamalası ile bütünleşerek sistemleri daha etkili hale getirmektedir.

E Defter Sistemi Avantajları

  • Dosyalar güvenli bir şekilde saklanmış olur.
  • Sayfa sayısına göre kağıt basılarak ve de notere onaylatarak işlemleri ilerletmek gerekmektedir.
  • Mürekkep masrafına çözüm bulunması sağlanmış olunmaktadır.
  • Defterler için yazıcıdan çıktı alma durumuna gerek yoktur.
  • Arşiv maliyetini kaldırmaktadır  ve  zaman harcaması da  azalmaktadır. E arşiv uygulaması ile desteklenebilmektedir. Logo start ve logo GO 3 sistemleri ile bütünleşik yapıdadır.
  • Doğayı korumakta ve fazladan maaliyete de son verilmektedir.

 

Logo yazılım e defter çözümü, değişim içerisinde olarak mevzuata göre düzenlemeler içermektedir. GİB standartları ile birlikte uyumlu yapıya sahip olmaktadır. işlemlerinizi yasalarla uygun ve güvenli bir şekilde ilerletmenize olanak vermektedir.

E Defter ve ERP Çözümleri

Yalnızca Logo ERP çözümlerini tercih eden firmaların değil, logo kullanıcı konumunda olmayan firmaların sorunlarına da çözüm önerileri sunmaya önem göstermektedir.

Baskı, kağıt, arşivleme ve kartuş maaliyetlerinden tasarruf elde etme imkanı elde edilmektedir. Ek olarak işgücü, zaman ve onay maliyetleri gibi pek çok maliyetlerden de tasarruf sağlanmış olunur.

Sistemdeki tüm elektronik kayıtların güvenli bir biçimde tutulmasına olanak sağlanmaktadır. Güvenle taşımanıza imkan vererek denetim adımlarında işlemlerde kolaylık kurulmaktadır. Uzaktan erişim kolaylığı ile logo çözümlemeleri, işinizi yer ve zamandan bağımsız yönetimlerinizi mümkün kılmaktadır.

Gelirler İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılması ilk adımdır. Mali Mühür veya Elektronik Sertifika temin edilerek ve takiben yükleme yapılması sağlanarak gereklidir. Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından "Zaman Damgası" programı yüklenmelidir.

 

Paylaş: