e-Devlet Çözümlerinde Avantajlar

Günümüz sistemlerin hizmetlerini en son teknoloji ile uyumlu bir şekilde sunmaları, gerekli bilgilendirme akışlarını gerçekleştirmeleri için e-Devlet çözümleri büyük önem taşımaktadır. Alanında uzman olan LOGO Yazılım kadromuz ile sizlere bilgilendirmeler vermekteyiz.

e-Devlet çözümleri Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yasaları belirlenen; e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv uygulamalarını içermektedir. Bu uygulamalar sistemlerin teknolojik gelişmelerini takip etmelerine yardımcı olarak işlemlerin hızlı ama verimli bir şekilde ilerleme göstermesine yardımcı olmaktadır.

 

e-Fatura Nedir?

e-Fatura Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen yasalara uygun olarak hazırlanmış olan dijital faturadır. e-Fatura yepyeni bir belge değildir, kağıt fatura ile aynı hukuki gereksinimlere sahiptir. Alıcı ve satıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu oluşturan bir sistemdir. Bu sistemin oluşumu ve gelişiminde teknolojik hizmetlerin kontrolü de sağlanmaktadır. 

Hem gönüllü hem de kanun kapsamı gereği zorunlu bir şekilde geçişi olmaktadır. iDönüşüm yani e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-Defter dönüşümleri dijitalleşmenin etkisi ile tüm süreci etkilemektedir.

 

e-Arşiv Nedir? Kullanım Zorunluluğu Nedir?

e-Arşiv ile e-Fatura kapsamı dışında olan kişi ve kurumlara da kağıt fatura ile aynı işlem ve yükümlülüğü sağlayan işlemleri sağlayabilirsiniz. 433 numaralı Vergi Usul Kanunu gereğince internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan işletmeler, e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

Fatura oluşturma işlemlerini tek bir ortamda hazırmak ve uygulamak pek çok avantajı da beraberinde getirmektedir. Alanında uzman ekibimiz sizlere kolayca ulaşabileceğiniz arayüz ekranında bile işlemlerinize destek vermektedir.

 

e-Defter Nedir?

e-Defter e-Dönüşümlerin git gide hız kazanması ile önemini arttırmıştır. 1 Temmuz 2020 tarihinde e-Fatura ve e-Arşiv faturaya geçmiş olan firmalar e-Defter de kullanmaktadır. Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereğince yasal olarak tutulması gerekli olan defterlerin kayıt altına alınması e-Defter ile sağlanmaktadır. Kayıtlar xlm formatında hazırlanarak maliyet anlamında da avantajlar sağlamaktadır.

Hızlı ve verimli bir denetim ağı sağlanmış olunmaktadır. e-Defter kullanımı hakkında bilgi vermemiz gerekirse geçiş için e-Fatura ve e-Arşiv gibi herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Gönüllü olarak geçişinizi sağlayabilirsiniz.

Paylaş: