Bazı Önemli Tabloların Önemli Alanları

FATURA

INVOICE tablosunda veri tabanına kaydedilen faturaların başlık bilgileri tutulmaktadır. Faturanın satır bilgilerine ulaşmak için STLINE tablosu okunmalıdır.

Fatura türü ( TRCODE )

1: Mal alım faturası

2: Perakende satış iade faturası

3: Toptan satış iade faturası

4: Alınan hizmet faturası

5: Alınan proforma fatura

6: alım iade faturası

7: Perakende satış faturası

8: Toptan satış faturası

9: Verilen hizmet faturası

10: Verilen proforma fatura

13: Alınan Fiyat farkı faturası

14: Verilen fiyat farkı faturası

26: Müstahsil makbuzu

 

STOK FİŞLERİ

Ambar fişi, giriş çıkış fişleri ve irsaliyele kayıtlarının başlık bilgileri STFICHE tablosunda tutulmaktadır. Stok hareketlerine ulaşmak için STFLINE tablosunun okunması gerekmektedir.

Fiş türü ( TRCODE )

1:Mal alım irsaliyesi,

2:Per. sat. iade irs., 3:Topt.sat. iade irs.,

4:Kons. çıkış iade irs., 5:Konsinye giriş irs.,

6:Alım iade irs., 7:Perakende satış irs.,

8:Toptan satış irs., 9:Konsinye çıkış irs.,

10:Konsinye giriş iade irs., 11:Fire fişi,

12:Sarf fişi, 13:üretimden giriş fişi,

14:Devir fişi, 25:Ambar fişi,

26:Mustahsil irs., 50:Sayım Fazlası Fişi, 51: Sayım Eksiği Fişi

 

STOK KARTLARI

LG_XXX_ITEMS

Kart türü (CARDTYPE)

1 : Ticari mal

2 : Karma koli

3 : Depozitolu mal

4 : Sabit kıymet

10 : Hammadde

11 : Yarımamul

12 : Mamul

13 : Tükletim malı

20 : M.sınıfı (genel)

21 : M.sınıfı (tablolu)

22 : Firma dosyaları oluşturulurken default olarak eklenen malzeme sınıfı

 

CARİ HESAP KARTI

LG_XXX_CLCARD

Kart tipi ( ACTIVE )

(1:Alıcı 2:Satıcı 3:Alıcı+Satıcı)

—–

CARİ HESAP HAREKETİ

LG_XXX_XX_CLFLINE

Hareket türü (TRCODE )

01:Nakit tahsilat,

02:Nakit ödeme,

03:Borç dekontu,

04:Alacak dekontu,

05:Virman Işlemi,

06:Kur farkı işlemi,

12:Özel işlem,

20:Gelen havaleler,

21:Gönderilen havaleler,

31:Mal alım fat.,

32: Perakende satış iade fat.

33:Toptan satış iade fat.,

34:Alınan hizmet fat.,

35:Alınan proforma fat.,

36:Alım iade fat.,

37:Perakende satış fat.,

38:Toptan satış fat.,

39:Verilen hizmet faturası,

40:Verilen proforma fat.,

41:Verilen vade farkı fat.,

42:Alınan Vade farkı fat.,

43:Alınan fiyat farkı fat.,

44:Verilen fiyat farkı fat.,

56:Müsthsil makbuzu,

61:Çek girişi,

62:Senet girişi,

63:Çek çıkış cari hesaba,

64:Senet çıkış cari hesaba

 

ÇEK SENET KARTI

LG_XXX_XX_CSCARD

Şimdiki statüsü ( CURRSTAT )

(doc=1 ise 1:Müşteriye iade, 2:Portföyden tahsil, 3:Bankada tahsil, 4:Portföyde karşılıksız, 5:Bankada karşılıksız, 6:Müşteriden portföye iade, 7:Bankadan portföye iade, 8:Müşteriden karşılıksız iade, 9:Cirodan tahsil, A:Tahsil edilemiyor.)

(doc=2 ise 1:Müşteriye iade, 2:Portföy-den tahsil, 3:Bankada tahsil, 4:Portföyde protestolu, 5:Bankada protestolu, 6:Müşteriden portföye iade, 7:Bankadan portföye iade, 8:Müşteriden protestolu iade, 9:Cirodan tahsil, A:Tahsil edilemiyor)

Paylaş: