Logo Yazılım ile Defter Beyan Sistemi Nedir?

Logo yazılım olarak kullanıcılarımızın işlemlerini teknolojinin geliştirdiği imkanlar çerçevesinde değerlendirmek ve çağa uygun ilerleyerek e dönüşüm hizmetleri ile entegre gelişim göstermek en temel amacımızdır.

Süreç içerisinde pek çok iletilmesi gereken durumlar mevcuttur. Depolama, kaydetme ve iletim gibi temel adımları eksiksiz ve kontrollü bir şekilde ilerletmek için gerekli entegre hizmetler uygulanmaktadır. Bu yazımızda “Logo Yazılım ile Defter Beyan Sistemi Nedir?” sorusuna cevap arayacağız.

 

Defter Beyan Sistemi Ne İçin Kullanılır?

Meslek erbaplarının; işletme hesabı esaslarına uygun olacak şekilde defter tutan mükelleflerin tuttukları;

  • Defterleri
  • Vergi beyannameleri
  • Bildirim ve dilekçeleri
  • Elektronik ortamda oluşturmak, düzenlemek gibi olanakları sunan hizmettir.

 

Defter Beyan Sistemine Nasıl Başvurulur?

Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine kayıt olunması ve giriş yapılması gerekmektedir.  Mali mührünüzü alarak, TC Kimlik No ve kullanıcı kodu ile sisteme giriş yapabilmektesiniz. Sisteme giriş için gerekli olan şifre bilgileri gelir vergisi yönünden bağlanan vergi dairesine başvuralarak alınır. 

Böylece belge oluşturma, fatura oluşturma gibi pek çok olanağa sahip olmaktasınız.

 

Defter Beyan Sistemi Neden Kullanılır?

  • İşlemlerin kayıt altına alınarak kontrollerinin sağlanmaktadır.
  • Gerekli kurallara dikkat edilerek, defter ve beyannamelerin elektronik ortamda saklanmaktadır.
  • Maliyetler azaltılarak verimlilik artırılmaktadır.
  • Düzen ve güvenli ortam kurularak süreç ilerletilebilmektedir.
  • Denetim kolaylığı sağlanmaktadır. Uzaktan erişim sağlanmaktadır. Elektronik ortamda verilerin kaydı tutularak bu kayıtlardan hareket ile veriler analiz edilebilmektedir.
  • Defter onaylatma, baskı, arşiv ve kartuş masraflarından tasarruf edilmektedir.

 

Fatura Oluşturmada E Fatura Yeri Nedir?

E fatura elektronik ortamda fatura oluşumuna katkı vermektedir. İşlemlerin hızlı bir şekilde yapılmasına, faturaların elektronik ortamda saklanmasına, kullanıcılar arasında etkileşimin artmasına katkı vermektedir.

E fatura ile kağıt israfı engellenir. Firmalar arası ortak platformda fatura aktarımı hızlanır. Böylece etkileşim artarak verim de arttırılır. 

Faturalar kaybolmadan güvenli platform içerisinde gönderilir ve saklanır. Kargo işlemlerinin yapılmasına gerek yoktur. İnternet üzerinden kolaylıkla gönderim sağlanır.

Diğer sistemler ile entegre ilerleyerek süreçte önemli bir konumda yer almaktadır. 

Logo yazılım ile tüm işlemleriniz sorunsuz olarak düzenlenme imkanına sahiptir. 

Paylaş: