Logo Yazılım ile E Defter Farkı

E - Defter, e arşiv ve e fatura işlemlerinin dijital zorunluluğu ile zorunlu hale gelen İnternet tabanlı bir hizmettir . Gelişen ve gün geçtikçe büyüyen işletmelerin dijitalleşme sürecini tamamlamaları için Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunun hükümlerinin ışığı altında gerçekleştirilmesi zorunlu kılınmıştır. GİB tarafından paylaşılan tebliğe göre;

E - Fatura uygulamasını kullanmak zorunda olan mükelleflerin, E - Fatura ile beraberinde E - Defter uygulamasını da kullanmak zorundadır. 2018 yılı 10 Milyon Türk Lirası ve üzeri hasılata sahip işletmeler E - Deftere geçişlerini tamamlarken 2018 ya da 2019 hasılatı 5 Milyon Türk Lirası olan işletmeler E - Defter uygulamasına 01.01.2021 tarihine kadar geçmelidirler. 

Tüm bunlardan sonra E - Defter nedir sorusuna bir göz atmamız gerekiyor.

E - Defter Nedir

Aslında mantığı ve işlevi çok basit bir hizmettir. Çok basit bir mantığa sahip olan E - Defter tüm hukuki işlemlerde delil olarak kullanılabileceği için de ciddi öneme sahiptir. E - Defter, kanunen zorunlu kılınan yevmiye ve tüm büyük hesapların dijital ortamda muhafaza edildiği uygulamadır. İşletmenizin maliyeye elektronik imza ile berat verebildiği E - Devlet bir çok problemin ve haksızlığın önüne geçmeyi başmıştır. Tüm verilerin xml kod dilinde hazırlandığı ve tüm bu verilerin daha hızlı erişim daha güvenli bir ortama taşınmış hali de denilebilir. E - Defter ile birlikte alışkanlıklardan vazgeçilmesi de zorunlu tutulmuştur. Özellikle fiziki defterlerin hesap, kitap işlemleri için kapatılması zorunlu tutulmuş ve E - Defter kullanımına başlandığı tarihten itibaren hükmü ve sahihliği ortadan kalkmıştır. 

E - Defter Çalışma Planı 

Yevmiye defteri kendi sınırlarını aşmış mı bakılır ve ardından defterin imzalanması sağlanır.

Defterinizin şema ve şematron kontrol işlemleri tamamlanır.

Yevmiye defterinin beratını oluşturma işlemlerinin ardından defterin imzalanması gerçekleştirilir.

Defterin bu sefer beratı şema ve şematron kontrol işlemleri gerçekleştirilir.

Berat dosya içerisinde sıkıştırılır.

Hatası bulunan işlem dosyaları GİB' in web adresine dosya halinde yüklenir. 

E - Defter' in İşletmenize Katkısı Nelerdir

Tüm veri ve dosyalarınızı daha güvenli bir ortamda saklamış olursunuz.

Kağıt ve matbaa işlemlerinin ve imzalar için noter ziyaretleriniz ortadan kalkarak zamandan tasarruf etmeniz sağlanır.

Arşiv maliyeti E - Defter sayesinde ortadan kalkar.

Çevre dostu.

Paylaş: