Genel Tablo Yönetimi ve Kuruluş Bilgileri Tabloları

Firma bağımsız dosyaların oluşturulduğu ya da güncellendiği Genel Tablo Yönetimi’nde, işlem gören dosyaların listesi aşağıdadır. Versiyon geçişlerinde genel tablo yönetiminden gerekli güncellemelerin yapılmaması durumunda, işlemler sırasında bulunamayan dosya olarak program tarafından hata mesajı ile kullanıcı uyarılır. Aşağıdaki liste ile, mesajdaki dosya için hangi tabloların güncellenmesi gerektiği bilgisine ulaşılabilecetir.

 

1. GENEL TABLO YÖNETİMİ

ADRES/BANKA/VERGİ DAİRESİ

Ülke bilgileri L_COUNTRY

İl bilgileri L_CITY

Posta kodları L_POSTCODE

İlçe bilgileri L_TOWN

Semt bilgileri L_DISTRICT

Banka bilgileri L_BANKCODE

Şube bilgileri L_BNBRANCH

Vergi daireleri L_TAXOFFICE

DOKÜMAN YÖNETİM TABLOLARI    

Doküman katalog bilgisi L_LDOCFOLD

Doküman tanımları L_LDOCITEM

SATIŞ YÖNETİM TABLOLARI

Kategoriler LG_CATEGLISTS

Endüstri/Sektör LG_INDUSTRY

Müşteri LG_CSTVND

Müşteri-Endüstri Bağlantı LG_CVINDASG

İlgili Kişiler LG_CONTACTS

Satış Fırsatları LG_SLSOPPOR

Satış Faaliyetleri LG_SLSACTIV

Teklif LG_OFFER

Satış Elemanı-İlgili Kişi Bağlantı LG_CNTSLSMASG

Satış Faaliyetine Bağlı Kişiler LG_ACTPEPL

Satış Dosyaları LG_SLSFILES

Satış Temsilcisi-Müşteri Bağlantı (CRM Seti) LG_SLSCLREL

Satış Faaliyetleri(m) Penceresi Genel ve Kişisel İşlemler LG_SATI

Satış Faaliyetleri(m) Penceresi Genel ve Kişisel İşlemler Filtre Tanımları LG_SATIFILTER

 

SATIŞ ELEMANI TABLOSU

Satış Temsilcileri ve Plasiyerler LG_SLSMAN

 

YARDIMCI BİLGİ TABLOLARI

Taşıma tipleri L_FRGTYPES

Ticari işlem grubu L_TRADGRP

Taşıyıcı firmalar L_SHPAGENT

Taşıma şekli L_SHPTYPES

 

KULLANICI İZLEME TABLOSU   

LG_000_SYSLOG

 

ORGANİZASYON TABLOLARI     

Organizasyon Şeması L_ORGDEFS

Org.Şeması Pozisyonları L_POSDEFS

Pozisyon açıklamalarının(uzun text) L_ORGDOC

 

GTIP TABLOLARI     

Gtip kodları L_GTIP_CODE

Gtip tanımları L_GTIP_DEF

 

2. KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI

KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI

L_LDOCNUM

 

3. KURULUŞ BİLGİLERİ

ADRES BİLGİLERİ   

L_COUNTRY

L_CITY

L_TOWN

L_POSTCODE

L_DISTRICT

BANKA BİLGİLERİ

L_BANKCODE 

L_BNBRANCH

VERGİ DAİRELERİ

L_TAXOFFICE 

GTIP KODLARI

L_GTIP_CODE 

L_GTIP_DEF

TAŞIYICI FİRMALAR

L_SHPAGENT

TESLİM ŞEKLİ

L_SHPTYPES

TAŞIMA TİPLERİ

L_FRGTYPES

ENDEKS TÜRLERİ

L_PRICEINDEXTYP

FİYAT ENDEKSLERİ

L_PRICEINDEX

 

LOGO tablo yapısı ve bazı önemli tablolar ve açıklamaları

Logo Çek Tabloları

# Çek senet kartları LG_xxx_xx_CSCARD Tablosunda tutulur ve bu tablodan gördüğü harekete göre durum bilgisi (STATNO)ile alınabilir.

# Çekler Hareket gördükce LG_XXX_XX_CSTRANS Tablosunda çek refaransı olarak (CSREF) de tutulur. Ve her hareket birden çok satıra dağılır.

# Bankada işlem gören çekler için kesilen bordrolardan sonra banka fişi ve hareketi oluşmaktadır.

LG_XXX_01_BNFLINE Ve LG_XXX_XX_BNFICHE Tablolarına bu bilgiler yazılmaktadır.

# Çek hareketleri Bordrolar aracılığı ile LG_XXX_XX_CSTRANS (ROLLREF Referansı ve LINENO_ ilede bordronun kaçıncı satırı ile)Tablosuna yazılır. Devir çekleri Hariç (Devir çekleri bordrolar aracılığı ile olmadığından) bordroların bilgilerinin yazıldığı LG_XXX_XX_CSROLL Tablosunda Sadece bordro başlık bilgileri bulunur.

# Bordro olarak işlediğiniz bütün bilgiler LG_XXX_XX_CLFLINE Tablosuna ve Çek Kart Bilgilerinizde Vade kontrolleri için Satır Satır LG_XXX_XX_PAYTRANS Tablosuna yazar. Oradan da Borc/Alacak Toplam bilgileri oluşur.

Paylaş: