Koşul ve bilgiler:

1. Kampanya 21 Nisan – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında geçerlidir.

2. Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların mutlaka LEM sahibi olması gerekmektedir.

3. Kampanya sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve ilk defa eLogo müşterisi olan firmalar için geçerlidir.

4. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğde yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.)” maddesi kapsamında yer aldıklarını vergi levhalarında yer alan faaliyet kodları ve/veya SGK ile yaptıkları sözleşmeler ile belgelemeleri gerekmektedir.

5. e-Çözümler; e-Fatura, e-Arşiv Fatura, modüllerini içermektedir.

6. Kampanya kapsamında %35 indirimden yararlanmak için e-Fatura Özel Entegratörlük Entegrasyonu ve e-Arşiv Fatura modüllerinin birlikte satın alınması gerekmektedir.

7. Kampanya kapsamında %35 indirimden yararlanmak için daha önce e-Fatura Özel Entegratörlük Entegrasyonu ve e-Arşiv Fatura modüllerini satın almamış olan müşterilerin ilgili modülleri ve kontör paketini birlikte satın alması gerekmektedir. Daha önce e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura modülü satın almış fakat e-Fatura mükellefi olmamış kullanıcılar ise yalnızca kontör paketi satın alarak %35 indirimden faydalanabilirler.

8. e-Çözümler modülleri ile birlikte alınan ilave firmalar için de aynı oranda indirim uygulanacaktır.

9.e-Devlet modülleri ile birlikte alınan e-İhracat ve Dış Ticaret modülleri kampanyaya dahildir.

10.e-Fatura dosya aktarımı, e-Fatura GİB Online Entegrasyon, e-İrsaliye (Offline) ve e-İrsaliye GİB Online entegrasyonu modülleri kampanyaya dahil değildir.

11. Kampanya Logo Netsis Wings ERP çözüm ailesi için tek seferlik satın alma modelinde geçerli olup, kiralama modeli kampanyaya dahil değildir.

12. Logo Yazılım, kampanya içeriği ve süresini değiştirme hakkını saklı tutar.

13. Bu kampanya “Geçmişe yönelik LEM kampanyası” haricindeki kampanyalar ile birleştirilemez.

14. Sipariş girişleri için kampanya kodunun ilgili alanda belirtilmesi gerekmektedir. 

Paylaş: