Logo Mind Navigator

Sorunları etkili bir şekilde çözümlemek, gelişmek ve e dönüşüm hizmetleri ile ilerlemek için pek çok entregre çözümlerimiz bulunmaktadır. Bu çözümler ile kullanıcılarımız süreçlerini kusursuz şekilde yürütme imkanı taşımaktadır.

Mind Navigator'ün Özellikleri Nelerdir?

 

Logo Mind Navigator'ın Logo ERP programı MS Excel arasında bağlantı kurulma ihtimali mevcuttur. Kurduğu dinamik bağlantı aracılığı ile sistemde yer alan bilgilere online olarak ulaşım sağlar iken istediğiniz rapor ve grafikleri güncel olarak elde etmek mümkündür. Prog­ram­dan elde edilecek olan tüm ra­por­la­rı Ex­cel'de de oluşturmanıza olanak vermektedir. Logo yazılım e fatura sorgulama ve e arşiv fatura ile gerekli belgeler kayıt altına alınmaktadır. Logo mind navigator ile eşgüdümlü çalışmaktadır. Logo mali müşavir, logo e flow, e defter ve e fatura ile eşgüdümlü çalışmaktadır.

 

 

Logo Mind Navigator ile sa­tış­la­rın dağılım durumunu, mal si­pa­riş­le­rin, tah­si­lat­la­rın ve öde­me­le­rin da­ğı­lı­mı, malzeme du­ru­mu, ca­ri he­sap­la­rın du­ru­mu, na­kit du­ru­mu gibi pek çok modüle ilişkin o andaki gerçek durumu ortaya sermenize yardımcı olacak olan ayrıntı içeren dağılım tablolarını tercih ederek grafikler oluşturmak mümkün olmaktadır.

 

 

 

Logo Mind Navigator ile hazırlanan tablolardan yeni bir senaryo ortamı kurmak da mümkündür.  Diğer konulardan etkilenme düzeyinizi de takip ederek süreci yönlendirebilirsiniz.

 

Raporlamaların içeriği ve yönetimi işletmeler için oldukça önem taşır. Özelleştirilmiş raporlamalar yardımı ile ihtiyaca uygun düzenlemeler yapmak logo yazılım ile mümkündür.

 

Özelleştirme adımları ;

  • Özel yazılacak saklı yordamları
  • Kullanıcı tanımlı modeller ve tablolar oluşturabilme niteliğini
  • Farklı veri datalarından veri alma gibi özellikleri kapsamaktadır. İşletmeleriniz rahatlıkla özelleştirilmiş raporlara sahip olacaktır. Oldukça geniş ve yeterli filtreleme yapılarına da mevcut yer vermektedir.

 

 

 

Verileri işlemlemek, düzenlemek de oldukça kolay adımlardan oluşmaktadır. İçeri Al / Dışarı At (Import/Export) ve veri ambarı oluşturabilme özellikleri ön plana çıkarılarak sistemler ilerletilmektedir.

 

 

Paylaş: