Logo Mind Budget

İşlemlerini yürütmek ve e dönüşüm ile pek çok avantajı kazanarak sürecinizi ilerletmek adına entegre çözümlerimiz sizlere yardımcı olmaktadır.

Mind Budget Özellikleri Nedir?

Logo Mind Budget

Logo yazılım; logo mind budget  kullanıcılarına kolaylık kazandırmakla birlikte hataya olanak vermeyen veri girişi özelliği de kazandırmış olmaktadır. Bu özelliğü  ile çalışanlar, organizasyon şemaları ve bütçe kalemlerine kadar pek çok özelliği etkili bir şekilde tanımlamaktadır. Bütçelerini düzenleyerek hızlı bir şekilde uygulamaya almak amaçlanır.

Logo Mind Budget

 

 

Logo mind budget  çalışanlar genel bir bütçe düzeni içerisinde olan parçalara uygun olan parametreleri esnek olarak da tanımlamaktadırlar. Bütçeler;

  • Alt bütçeler
  • Organizasyonlar
  • Boyutlar ile de ifade edilmektedir.

Logo Mind Budget

 

Logo mind budget  ile kullanıcı özellikleri ile kullanıcılara esnek çalışma rahatlığını vermektedirler. Bütçeler arası denge sağlanarak uyum desteklemesi yapılması mümkün olmaktadır. Ek olarak konsolidasyon özellikleri şu şekilde ifade edilmektedir:

  • Kurumlarda satış
  • Pazarlama
  • Yatırım

Bu özellikler bütçenin doğru ve etkin kullanımı ile şekillenme esastır.

Logo Mind Budget

 

Logo mind budget  kullanıcıların her alanda işine etki edecek, etkili sonuçlar oluşturacak sistemlere sahip olmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıntılı bütçe kalemleri arasında denge kurmak olanaklı hale gelmektedir. Ürünlerin işlevsel not alma niteliği bu alanda kullanıcılara yardımcı olan bir diğer husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Logo yazılımın bir diğer hizmetlerinden olan e fatura sorgulama ve e arşiv fatura etkileşime olanak verirken, e defter hizmeti kullanıcıların arşivleme işlemlerine yardımcı olmaktadır.

Logo Mind Budget

 

Logo mind budget hazırlama işlemi; bir takım işi olmakta, diğer hizmetler den olan logo GO 3, logo jplatform ile etkileşim halinde olmaktadır. Aynı zamanda güvenli bir ortamda ilerletilmesi gerekli olan bir etmendir. Kullanıcı dostu olan arayüzler ile yeni kullanıcılar tarafından da kolayca uygulanmaktadır. Daha hızlı uyum kazanmak mümkün olmaktadır.

 

 

Logo Mind Budget

 

  • Nakit akış raporu
  • Gelir tablosu
  • Bilanço gibi finansal raporlarına ek olarak bütçe çözümü ile birlikte kullanımına açıktır.

Logo Mind Budget İş Analitiği Çözümü, kaynağından bilgileri kazanmakta ve kullanıcılara kolayca anlamlandırabileceği ve yüksek etkileşim sunacak olan ekranlar sunmaktadır.

 

Logo Mind Budget

UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) uyumluluğu yardımı ile küreselleşen dünya pazarında  aktif olarak yer almış olan ve yabancı yatırımcıların ilgsini çekmekte olan şirketleri, paydaşları nedeni ile yeni bir bütçe hazırlığı yapma durumundan da kurtarmaktadır.

 

Logo’nun pazar lideri ERP çözümleri; Tiger 3 Enterprise, Tiger 3, ürünleri ile etkileşim imkanı sunmaktadır.

Logo Entegre Çözümler Nedir?

Entegre çözümler kullanıcıların işlemlerini entegre ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmesine olanak vermektedir. Süreç içerisinde karşılaşılan sorunlar ele alınarak çözümlenmekte, karmaşık süreçler değerlendirilmektedir.

 

Paylaş: