Logo J-HR

Logo J-HR

Web tabanlı yapı süreçleri yardımı ile insan kaynakları alanındaki işlemlerde her an, herhangi bir mekandan internet olduğu durumlarda erişimi sağlanan, yeni insan kaynakları çözümü logo yazılım j-HR içinde bulunduğu süreçten ve mekandan ayrı çalışma imkanları kazanarak insan kaynakları ekiplerine ve yöneticilerine esneklik ve süreç anlamında hız kazandırmaktadır.

Logo J-HR Önemi

İnsan kaynakları sistemlerinin doğru bir şekilde yönlendirilmesi, şirketin genel performansı ve finansal sonuçları anlamında önemli etkiler meydana getirmektedir. Bir işletmenin en değerli unsuru olacak olan insan kaynağının yönetim süresince tüm adımların etkili, güvenilir, şeffaf, hızlı ve esnek yapı kazanabilmesi büyük önem gerektiren husustur. Web tabanlı yapı yardımı ile insan kaynakları yönetimini bulunulan zaman diliminden ve mekandan ayrı olarak tutan logo j-HR, hem ücret yönetimi anlamında, hem de personel yönetimi hem öneri sistemlerinden eğitim yönetimi ve bordro işlemlerine değin pek çok özellikte olan insan kaynakları süreçlerini verimli bir biçimde yönetmeyi amaç edinmektedir. E fatura sorgulama ve e arşiv fatura sistemleri de işlemlerin hızlı bir şekilde ilerlemesine olanak tanırken, e defter uygulaması kayıtların tutulmasında ön plana çıkmaktadır. Logo e mutabakat sistemi de süreç içerisinde kullanılarak kullanıcıların kolay ve hızlı işlemleri gerçekleştirmesine olanak sağlamaktadır. E fatura ile kullanıcılar sistemlerini kolaylıkla güncelleyerek belgelerini koruyabilmektedir.

Logo J-HR ve Diğer Yazılımlar

 Ek olarak belirtilmesi gereken diğer durum da logo j-HR bünyesindeki faaliyet gösteren yönetici portalları da iş adımlarında yapılan işlemleri kısaltırken verimliliğin artırılmasıdır. Logo j-HR, yine logo imzalı j-Platform ERP ve eLogo imzalı İSG çözümlemeleri ile de bütünleşik olarak çalışma içerisinde bulunmaktadır. Bu entegrasyon içerisinde veriler gerek ERP gerekse İSG çözümlemelerine doğrudan aktarım yapmaktadırlar.

İnsan kaynağının yeterli ve etkin bir biçimde yönetilmesinin çözümü, organizasyon düzenini iyi tanımlamaktan ve etkili yönetim adımlarını kurmaktan oluşmaktadır. Bu durumun gerekliliğini ve önemini çok iyi bilen logo j-HR, geniş içeriği ve organizasyon yönetimi ile şirket genel düzeyindeki insan kaynağını uçtan uca tanımlamayı ve yönetimini sağlamayı sunmaktadır.

Kullanımı oldukça kolay olarak hazırlanmış olan ve sürükle bırak özelliğine sahip olan, şirketin organizasyon şemaları kolaylıkla ortaya konmaktadır. Hazırlanan şema, tercihe uygun olarak dikey ya da yatay şekilde oluşturulmaktadır. Bu düzenleme adımlarında düzenlenen tüm değişmeler, istendiğinde geri alınabilmektedir.

Paylaş: