İade Faturası Düzenlenmesinde E-Fatura

İade faturalarının düzenlenmesi işletmeler için oldukça önemlidir. Bu konuda doğru ve en uygun olan bilgilendirme sunulmalıdır. Günümüz sistemlerin hızlı ve verimli bir şekilde ilerleme göstermesinde e-Fatura önemli bir yer tutmaktadır. Pek çok işlemin ilerleme göstermesinde hız, verimlilik ve güven esastır. Bu üçlünün bir arada olması ile sistemleriniz hız ve verimlilik odaklı bir ilerlemeye başlamış olmaktadır.

    

    İade Faturası Nedir?

    Müşterinin aldığı ürünün satıcıya iade etmesi durumunda hazırlanmış olan belgeye iade faturası denmektedir. Bu fatura türünün kesiminde dikkat edilecek pek çok nokta yer almaktadır. Ürünün hangi kısmını, ne amaçlı olarak iade edeceğine dair bilgilerin yer alması gerekmektedir. 

 

    LOGO Yazılım İade Faturası Düzenleme

    Logodan e-Fatura nasıl gönderilmesi gerekir dendiğimizde “İADE” tipi faturanın Ticari Senaryo’nun geçerli olduğu durumlarda alıcı tarafından kesilmesi gereklidir. Faturanın alıcı veya satıcı tarafından yasal defter kayıtlarının yapılması gerekilmektedir. Ürünün tümü veya herhangi bir kısmının iade edilmesi durumunda nedenlerinin de belirtilmesi gerekmektedir. İADE uygulama yanıtını da iade faturası ile birlikte düzenlemek gerekmektedir. Bu durumda hem iade faturası hem de uygulama yanıtı muhafaza edilmektedir.

    

    e-Fatura Nedir?

    e-Fatura olarak bilinen elektronik faturalar işlemlerin hızlı ve verimli bir şekilde ilerleme sağlanmasına katkı vermektedir. Alanında uzman kadromuz ile sizlere e-Fatura hakkında bilgilendirmeleri sunmaktayız. e-Fatura ile önceden tanımlanmış olan kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturalarını, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısını sağlamış olmaktasınız.

    e-Fatura yeni bir belge olmamakla beraber kağıt fatura ile benzer özellikler taşımaktadır. Fatura düzenleme durumunda olan mükellefler kağıt fatura düzenlediği gibi e-Fatura da düzenleyebilirler. e-Fatura Giriş Portalı’na giriş yaparak fatura oluşturma, gönderme veya alım işlemlerini yerine getirebilmeleri mümkün olmaktadır.

 

    e-Fatura Avantajları Nedir?

    e-Fatura kullanımında pek çok avantaj yer almaktadır. Baskı, postalama ve arşivleme gibi pek çok alanda çözüm getirmektedir. Maliyet anlamında azalmaya yardımcı olmaktadır. Kullanıcı hataları ve depolama sorunlarını azaltmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yasal durumları düzenlenmektedir. 

    Tek bir portal üzerinden işlem yapıp kolay ve anlaşılır arayüzünüz ile işlemlerinize devam edebilirsiniz.

Paylaş: