E Fatura Hizmetinde Yeni Tebliğ İçeriği Nedir?

Ekol yazılım ve danışmanlık hizmetleri olarak sistemler arası etkileşimi kurmak, süreci yönlendirmek temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Günümüz teknolojisinde kullanıcılarımızın sistemlere uygun işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için sürekli gelişim ve yenilenme şarttır. E devlet çözümleri ile işlem kolaylığı oluşturulmuş, özellikle koronavirüs pandemisi etkileri nedeni ile evden çalışma durumunda olan kullanıcılarımıza da avantajlar getirmiştir.

 

E Fatura Neden Kullanılmalı?

 

E fatura elektronik ortamda hazırlanan fatura anlamına gelmektedir. E fatura kullanıcıların kendi tercihine göre başvurusu alınarak kullandığı bir hizmet iken Ocak 2020 tarihi ile gelen yeni tebliğ ile bazı durumları göz önüne alarak kullanım zorunluluğu da getirilmiş olundu.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından e dönüşüm alanında kapsamlı bir düzenleme yapıldı. Bu maddeler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 

  • 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
  • 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
  • 2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler.
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler.


Zorunluluk kapsamına girmektedirler.

E Fatura Avantajları Nedir?

  • Doğa dostu
  • Güvenilir 

Maliyeti azaltan hizmettir.Genel anlamda açıklamak gerekirse e fatura kullancıların online ortamda işlemlerini gerçekleştirmelerine, etkileşim kurmalarına, verilerini düzenlemelerine, faturalarını oluşturmalarına katkı sağlamaktadır.

 

Kullanıcılarımız güncelleme hizmetleri ile yaptığı işlemleri yenileme, faturalarını tekrar güncelleyerek yeni eklentiler yapma imkanına sahip olmaktadır. Böylece maliyet düşürülmeye, ekonomik olarak işletmelere destek olmaya yardımcı olmaktadır. Depolama ve kaydetme işlemlerinde sorunların yaşanmasına da engel olunmuştur. 

 

Ekol yazılım ve danışmanlık hizmetleri olarak alanında uzman kadromuz ile sizlerin işlemlerinizi gerçekleştirmenize katkı sunmaktayız.

Paylaş: