E Defter Saklama Zorunluluğu Nedir?
 
E Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ortaya konulan, kayıt altına alınması zorunlu olan ve defterlerde yer alması gerekli olduğu bilinen tüm bilgileri kapsayan elektronik veri kayıtlarıdır. Bu uygulama yardımı ile ile defter dosyalarının elektronik dosya biçimde oluşumu  kağıt masrafı olmaksızın gerçekleştirilmektedir. Verilerin kaybedilmeksizin, değişmezliğinin, bütünlüğünün sağlanması gerekmektedir. Kaynağının doğruluğunun elektronik imza/mali mühür araçları ike güvence altına tutulması önemli bir hususlardan bir tanesidir. Ekol bilişim ve danışmanlık hizmetleri çözüm ortağı olan logo yazılım kullanıcılarına pek çok hizmet sunmaktadır.
E defter kullanımı mükelleflerin platform içerisinde yer alan pek çok kullanıcılara dosya gönderme, alma, arşivleme ve revize etme imkanlarına olanak tanımaktadır. E fatura hizmetine geçiş yapmış olan mükellefler e defter uygulamasına da dahil olmak durumundadırlar.
 

E Defter Hizmeti Avantajları Nedir?

Veriler güvenli bir biçimde saklanma olanağına sahip olmaktadırlar. 
Kağıt faturaların saklanmasına yardımcı olarak kağıt masrafına, mürekkep masrafına çözüm bulmuştur. 
Tasarruf dostudur, pek çok adımda maliyeti düşürmekte ve kullanıcılara da destek olmaktadır.
Defterler için yazıcıdan çıktı alma durumuna gerek bulunmamaktadır. Arşivlenme işlemlerindeki karmaşalar da ortadan kaldırılmış olunmaktadır.
Arşiv maliyetine azaltılma getirilmiştir. İşlemlere gerçekleşitirilecek olan zaman harcaması da kontrol altına alınmaktadır. E arşiv fatura hizmeti de bu hizmet ile ile entegre olarak ilerletilmektedir. Hizmetler arası entegrasyona sağlanarak işlemlerin adım adım bir biçimde düzenlenmesine olanak sağlanmaktadır. Tüm bunların yanı sıra işgücü, zaman ve onay maliyetleri gibi pek çok maddi etmenler kontrol altında tutularak tasarruf kazanılmış olunmaktadır.
 

Mali Mühür Gerekli Midir ?

Vergi Usul Kanunu kapsamında yerine getirilmesi önemli olacak olan tüm hizmetler içinde kullanılması adına, işletmelere ait olan veri bütünselliğinin korunması, kontrol altında tutulması amacı ile gizlilik fonksiyonlarını koruma altına almak için oluşturulmuş olan mali mühürler e fatura için alınırken elektronik defter uygulaması için de tercih edilebilmektedir. Burada önemli olan ve ifade edilmesi gerekli olan bir durum ise e imza ve mali mühür arası farkı net bir şekilde ortaya koyabilmektir. E imza gerçek bir kişiye sunulmaktadır. Islak imza ile aynı hukuki değerlendirmelere sahip olmaktadır. Mali mühürler ise firmalara verilen mühürlerdir.

Paylaş: