E Arşiv Kullanma Sebepleri

E arşiv hizmeti işletmelerin arşivleme sorunlarına destek sağlayan, elektronik ortamda gerçekleştirilen hizmetlere verilen addır. İşletmelerin faturalarından, stok bilgilerine hatta müşteri temsilcisi konuşma kayıtlarına değin pek çok arşivlenecek bilgilerin olduğu bilinmektedir. Kullanıcıların işlemlerini kolaylaştırmak ve süreç içerisinde destek olmak amacı ile kurulmuş olan hizmet ile işlemlerinize hız ve verimlilik katın, sorunları aşın.

 

E Arşiv hizmeti ile üretim, tüketim ve dağıtım yapan işletmelerin verilerini saklamak mümkündür. Ekstra yedekleme, depolama alanına verilen masrafı engelleyerek sermaye kaynağı kazanmanıza destek vermektedir.

E arşiv depolanacak veri hacmi hizmetinin yanında e arşiv fatura gibi bir hizmeti de sunmaktadır.

 

E Arşiv Fatura ve E Fatura Farkları Nelerdir?

E fatura elektronik fatura anlamına gelmektedir. E fatura ile işlemlerinize mobil ortamdan devam edebilmektesiniz. Süreç içerisinde online platformlarda fatura oluşturma ve iletme imkanını veren e fatura standartları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğlerine göre kullanımı zorunlu veya gönüllü bir şekilde ilerletilen e fatura Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden ulaştırma yapmaktadır.

 

E arşiv fatura ise GİB üzerinden ulaştırma yapmamaktadır. Ancak e arşiv fatura ile kesilen faturalar fiziki olarak matbaa ürünü şeklinde de basılıp ulaştırılmaktadır. Alıcısına gönderilen fatura kopyasının dışında bir adet kopya da elektronik ortamda internet üzerinde mali mühür ve zaman damgası ile imzalanmış şekilde e arşiv içerisine yedeklenmektedir. 

 

 E Arşiv Faturayı Neden Kullanmalıyım?

-Müşteriye fatura ulaşımı konusunda meydana gelebilecek olan sorunların önüne geçebilmektedir. Kaybolma, yırtılma gibi durumların meydana gelme olasılıklarının önüne geçebilmektedir.

-Kağıt, mürekkep ve benzeri matbaa ürünlerinden tasarruf sağlanmaktadır.

-İşçilik, arşiv düzenleme, denetleme gibi bir çok bölüme gereksiz masrafı önlemektedir. Kullanıcı ve doğa dostu olarak hem çevreyi korumada hem de fazladan emek ve güç kullanımının önüne geçmektedir.

 

E Arşiv Kullanmak Zorunda Mıyım?

 

433 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde söz konusu olan işletmeler, İnternet ortamında ürün veya hizmet ticareti yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemleri içerisinde brüt satış hasılatının 5 Milyon Türk Lirası ve üzerinde seyir eden mükelleflerin e arşiv kullanımı zorunlu tutulmaktadır.

Paylaş: