e-Arşiv Kullanımında Detaylar

e-Arşiv, elektronik ortamda oluşturulan faturanın aynı ortamda saklanması ve ibraz edilmesidir. Bu uygulamadan yararlanabilmek için mükelleflerin 397 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura uygulamasına kayıt olmaları gerekmektedir.

 

e-Arşiv Özellikleri

e-Arşiv kullanımı ile LOGO Yazılım olarak sizlere gerekli bilgilendirmeleri sunmaktayız. Pek çok özelliği içinde barındırarak sizlere pek çok avantaj sunan LOGO Yazılım e-Arşiv uygulaması ile gerekli süreç akışı için sizlere bilgi sunmaktayız. 

 

e-Arşiv Kullanım Durumları Hakkında

Bir kuruluşun e-Arşiv mükellefi olabilmesi için öncelikle e-Fatura mükellefi olması gerekmektedir. e-Fatura kullanımı sağlanan kuruluşlar e-Arşiv kullanabilmektedir. 

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı kar zarar tablosunda brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler için e-Arşiv zorunlu olmaktadır.

e-Arşiv kağıt veya elektronik formatta gönderilebilir. Elektronik ortamda gönderimine izin verilmesi maliyet anlamında ciddi avantajlar sunmaktadır. Kağıt olan faturanın basımında kağıt ve mürekkep maliyeti başta olmak üzere maliyetler oluşmaktadır. Bu maliyetlerin yerine verimlilik kazandırmak adına dijital işlemler ön plana çıkmaktadır.

Bir önceki aya ait faturalar için her ayın 15'ine kadar arşiv raporu verilmektedir. Bu durumda inceleme ve geliştirme olanaklarınız da artış göstermektedir.

Düzenlenen e-Arşiv faturaları Gelir İdaresi Başkanlığı'na raporlanır. Tüm işlemlerin yasal uyumluluğu Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kuruluşunuzun sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

 

e-Çözümler Nedir?

    e-Çözümler sistemlerin işlemlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde yerine getirmeleri için yapılması gereken adımları içermektedir. Pek çok işletme işlemlerinin hızlı, güvenilir ve sistemli bir şekilde ilerleme kazanmasına destek olmaya çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda da e-Devlet, e-Fatura, e-Arşiv gibi e-Çözümlerden yararlanmaktadır. BU çözümler birbiri ile entegre halde ilerleme gösterdiği için hızlı ve sistemli bir şekilde ilerleme göstermektedir. 

    Alanında uzman ekibimiz olan LOGO Yazılım olarak sizlere gerekli destek ve yenilik akışlarını sunmaktayız. Gerekli bilgilendirme ağı ile kullanıcılarımızın işlemlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde ilerletmeniz önemlidir. Siz de e-Arşiv ve diğer e-Çözümler ile işlemlerinizin akışlarını hızlandırabilirsiniz.

Paylaş: