Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Nedir?

Günümüz sistemlerin ilerlemesi ve gelişim göstermesinde dijital dönüşüm büyük bir yer tutmaktadır. Dijitalleşme ve bulut bilişim sistemleri ile artık verilerin bilgisayar ortamına taşınması sistemin süreç içerisinde hızlı ve teknoloji ile bütünleşmesine yardımcı olmaktadır. 

 

Dijital Dönüşüm Tanımı

Dijital dönüşüm, teknolojinin gelişimi ile ilerleme gösteren bir süreci ifade etmektedir. Teknoloji gelişimi kurumları ve kurumların etkileşimde bulunduğu sistemleri de etkilemektedir. İş içerisinde kullanılan sistem ve modellerin de etkileşimli halde olması nedeni ile pek çok dönüşüm sürecini de beraberinde getirmektedir. Hem statejilerin oluşturulması hem de oluşturulmuş olan bu stratejilerin analizlerinin yapılmasına kadar pek çok alanda etkisi olan tanıma dijital dönüşüm ismi verilmektedir.

Dijital dönüşüm danışmanlığı da sistemlerin süreç içerisinde gelişerek ilerleme sağlaması adına büyük önem taşımaktadır.

 

Dijital Dönüşümün Avantajları Nelerdir?

Ülke ekonomilerinin gelişimi ve rekabet güçlerindeki değişimler nedeni ile dijital dönüşüme verilen önem ve talepler de artış göstermiştir. Geleneksel sistemlerin dışında yeni ve hızlı olana yönelmek etkili süreç analizleri için büyük önem taşımaktadır. İşletmelere gerekli destek verilerek dijital dönüşüm süreçlerinde sistemsel ilerleme sağlamasına destek olunmaktadır. Farklı sistemler farklı teknoloji süreçlerini de sürece dahil ederek zengin ve entegre hizmet sunulmasına fırsat verilmektedir.

 

Dijital dönüşüm ile kağıtsız, maliyetsiz bir sürecin başlangıcı aralanmış olunmaktadır. Kağıt olmayan ancak kağıt ile aynı işleve sahip olan pek çok çözüm bunlar arasındadır. e-Fatura ve e-Arşiv gibi çözümler ile siz de işletmelerinizin gelişimsel süreçlerini değerlendirebilirsiniz. Kağıt ve toner gibi maliyetlerin azalması ile daha verimli bir sistem sağlanmış olunmaktadır. İşlemlerinizin hızlı bir şekilde ilerleme göstermesi ile daha hızlı entegrasyon sağlanmış olunmaktadır.

 

e-Fatura Nedir?

e-Fatura, elektronik fatura anlamına gelmektedir. Kağıt fatura ile aynı hükme sahip olan e-Fatura ile elektronik ortamda faturanızı oluşturabilir ve iletimini sağlayabilirsiniz. Geçmiş faturalarınızı düzenleme ve revize etme şansı vermekle beraber tekrar işlemleriniz üzerinde düzen kurabilme imkanına sahip olmaktasınız. Hem gönüllü hem de zorunlu bir şekilde elektronik faturaya geçişiniz olabilir. Bu geçişlerin nasıl olacağı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen düzence belirlenmektedir.

Paylaş: