Bordro Plus

Logo Bordro Plus Nedir?

Logo Bordro Plus çözümü; insan kaynakları departmanlarının bordro işlemlerini hızlı ve güvenilir bir biçimde ilerletilmesine olanak vermektedir. İşlem takibinin hızlı ve etkili bir biçimde ilerletilmesi adına operasyonel maliyetleri de düşürülmektedir. Logo bordro plus işlemlerini işletmeler dışarı destek almadan kendileri yönlendirme imkanlarına sahiptirler. Yapılacak olan her adım yasal işlemlere uygun olarak hatasız ve bordro yönetimi ile ilerletilmektedir. Şirket dışı hizmet alınmadan maliyet ve iş gücünden tasaruf edilmiş olunmaktadır. Tasarruf konusunda ön plana çıkan logo bordro plus ve logo e fatura sistemleri üzerinde durmak gereklidir.

Diğer Sistemler ve Logo Yazılım  

Logo yazılım e arşiv fatura sistemleri yardımı ile kullanıcılarının işlemlerinin hızlı ve etkili ilerletilmesine olanak vermektedir. E fatura sorgulama sistemini inceleyerek gerekli adımlar takip edilebilmektedir. E fatura kullanıcılarına güvenli ve etkili etkileşim ağı kurmanın yanında; az maliyetli bir hizmet sunmaktadır.

Logo Bordro Plus Nitelikleri

  1. Güncel mevzuata uygunlukla yürütülmektedir.

Logo Bordro Plus, standart olarak kullanıcılara sunulmuş olan Sicil Yönetimi modülü yardımı ile sicil kartları ve tüm güncel yasal evrakların oluşumu ve takip edilmesini kolay bir şekilde yapmaya imkan tanımaktadır. Çözümün Dokümantasyon Takibi özellik sistemi ile, sicille ilişkili olmuş olan dosyalara hızlı erişim kazandırılmaktadır. Oluşturulan Zaman İzli Kayıtlar da tüm sicil ve kanun bilgilerindeki değişimlere eksiksiz bir şekilde ulaşmayı ve bu bağlamda geçmişe yönelik rapor düzeneyi kurmaya imkan vermektedir.  

  1. Bordrolar personele hızlı bir şekilde iletilmektedir.

Logo Bordro Plus, personele ait bordro hesap düzenleri için gerekli olacak olan tüm özlük bilgisi ve tahakkuk işlemlerinin Bordro Yönetimi modülü yardımı ile kolayca yapılmasını, hesaplama dönemlerinin de ödeme günlerine göre düzenlenebilmesine katkı sağlar. Düzenlenen maaş bordroları, tüm çalışan kişilere şifreli olarak e-postayla iletilmektedir. Bu durumda insan kaynakları departmanının iş gücünde ve kağıt maliyetlerinde ciddi bir düzen kazandırılmış olunmaktadır. 

  1. İlgili kurumlarla hızlı ve etkili iletişim bulunmaktadır

Sosyal Güvenlik Kurumu yasal düzenine tam entegre olarak aktif faaliyet gösteren Logo Bordro Plus ile;

  • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
  • İşe Giriş Çıkış Belgesi
  • e-Bildirge gibi belgeler hazırlanıp sistem içinden SGK’ya aktarım yapabilmek olanaklı olmaktadır.
  1. Bordrolar aylık e posta ile iletilmelidir.

Logo Bordro Plus, bordro hesap düzenlemeleri için gerekli olacak olan her türlü özlük bilgilerini ve tahakkuk işlem adımlarını Bordro Yönetimi modülü ile kolay ve noksansız bir biçimde gerçekleştirilmesinin, hesaplama dönemlerinin de ödeme günlerine göre düzenlenmesine katkı vermektedir. Hazırlanan maaş bordroları, tüm çalışan kişilere şifreli olarak e-postayla iletilmektedir. İş yükü ve kağıt maaliyeti de azalmaktadır. Logo yazılım e fatura sistemi ile elektronik ortamda arşivlenme mümkün olmaktadır. E fatura kullanıcılarına istediği anda internet erişimi olduğu durumlarda sistemlerini güncelleme ve kullanıcılar arası etkileşim kurma imkanı tanımaktadır. E fatura sistemi yardımı ile istenen kişi ile iletişim kurmak oldukça hızlıdır.

  1. Prim hesaplarında kullanıcılarına kolaylıklar kazandırmaktadır.
  2. Verilerle ortaya konulan bütçe tahminleri yapmaktadır.
  3. Bireysel emeklilik işlemleri hızlı bir şekilde ilerletilmektedir.

Paylaş: